CARILLON VAN EPE

EEN CARILLON, OOK BEIAARD OF KLOKKENSPEL GENOEMD, IS HET GROOTSTE EN ZWAARSTE MUZIEKINSTRUMENT TER WERELD. HET BESTAAT UIT EEN AANTAL BRONZEN KLOKKEN. DE KLEPELS VAN DEZE KLOKKEN ZIJN ELK DOOR EEN STALEN DRAAD VERBONDEN AAN EEN TOETS OP HET KLAVIER. HET KLAVIER WORDT MET DE VUISTEN BESPEELD.

Geschiedenis

Een klokkenspel met 12 klokken werd in 1970 door bedrijven in Epe aan de gemeente geschonken bij het in gebruik nemen van het nieuwe Gemeentehuis. In verband met de ARBO wet moesten de klokken verplaatst worden. In 1995 werd besloten het aantal klokken uit te breiden tot 30 klokken en als carillon te verplaatsen naar de kerktoren van de Grote Kerk. Op 20 december 1997 werd het carillon in gebruik genomen. In 2010 werd het geheel geautomatiseerd.

Carillon als kunstwerk

Een mooi carillon levert bij iedere bespeling in feite een openbaar “kunstwerk” af, het geluid van een fraai instrument verspreidt zich over de openbare ruimte als ware het een ruimtelijk beeld. Iedereen in het centrum van het dorp kan het horen. Het carillon is ondergebracht in de klokkentoren van de historische middeleeuwse Grote Kerk in de Eper dorpskern.

De klokken van het carillon

Het carillon werd gegoten bij de Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen, thans Koninklijke Royal Eijsbouts, ’s werelds grootste en vooraanstaande klokkengieterij opgericht in 1872 door Bonaventura Eijsbouts.

Beiaardier Maurits Bunt

Even voorstellen:
Maurits is beiaardier, organist, klavecinist en kerkmusicus.
Met Maurits als beiaardier heeft Epe momenteel de jongste beiaardier van Nederland. De beiaard van de Grote kerk is dan ook zijn eerste vaste beiaard-plek.
Hij beklimt iedere 1e en 3e woensdag van de maand de toren van de Grote kerk om live muziek te verzorgen tijdens de markten. Sinds februari 2021 is Maurits vaste bespeler van de prachtige Petit & Fritsen beiaard van de Grote of Sint Maartenskerk Epe. Hij volgt hierin Jan-Willem Achterkamp op die vanaf september 2019 beiaardier van Epe was.
Meer over Maurits lees je hier 
Maurits Bunt in de toren van de Grote Kerk Epe
Foto: Ton Adelerhof