houten constructie van de toren

STICHTING EPER CARILLON

Wij weten waar de klepel hangt!

Doel van de Stichting

Stichting Eper Carillon heeft ten doel: "Het zorgdragen voor het behoud, de verbetering en een veelvuldig gebruik van het klokkenspel in de toren van de Grote Kerk in samenwerking met het Gemeentebestuur van Epe. De stichting zet de activiteiten voor het bespelen en onderhouden van het carillon in de Grote Kerk van Epe voort, nadat de verantwoordelijkheid daarvoor medio 2019 door het college van Kerkrentmeesters aan de stichting werd overgedragen.Het carillon is eigendom van de Grote Kerk.

De realisatie

Stichting Eper Carillon werd opgericht op 20 mei 2019. SEC is voor een groot deel afhankelijk van de gemeentelijke subsidie omdat een structurele bespeling alléén dan mogelijk is, indien wij ook structureel in onze middelen kunnen voorzien. De stichting is voor haar financiën verder afhankelijk van giften, sponsoren en acties onder het algemene publiek. SEC wil een geregelde bespeling ( ca. 30 maal per jaar) van het carillon door een beiaardier mogelijk maken en zal uit de haar ter beschikking staande middelen tevens het onderhoud en daarmee de instandhouding van het carillon waarborgen.

Bert Stoter

Voorzitter

Willem Meenink

Penningmeester

Riet Fennema

Secretaris en PR

Hanneke Postma

BBB (Buitengewoon betrokken bestuurslid)

Joanne Coes

Bestuurslid en contactpersoon Erfgoedleerlijn

Wiger Levering

Automatische bespelingen

Ben Jonker

Erelid (initiatiefnemer)

ANBI status

Onze Stichting is geregistreerd als culturele ANBI 
Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers die geen enkele vergoeding krijgen voor de verrichte werkzaamheden.
Manieren om Stichting Eper Carillon te steunen:

Zo kunt u natuurlijk een eenmalige schenking doen, maar er bestaat er ook de mogelijkheid om deze stichting als donateur een warm hart toe te dragen via een notarieel vastgelegde periodieke schenking van minimaal 5 jaar die volledig aftrekbaar is (u kunt in 2022 tot maximaal 49.5% terugkrijgen van de belasting. Dit geldt alleen als de aftrek valt binnen de regels van toepassing drempel en maximale aftrek)

Dit maakt dat u een deel van uw gift terugkrijgt, maar tegelijkertijd een wezenlijk steentje bijdraagt aan het technisch onderhoud en de handmatige bespelingen van het carillon.

Andere vragen? Neem dan contact op

Onze verplichtingen als ANBI

Eén van de voorwaarden om als ANBI geregistreerd te staan is het publiceren van de financiële jaarcijfers en het beleidsplan.

RSIN nr: 860061747

Beleidsplan 2020-2024

Jaarrekening2023

VRIEND VAN HET CARILLON WORDEN?

De beiaard verzorgt al sinds 1998 bewust of onbewust voor inwoners en bezoekers van Epe een muzikaal intermezzo. Met aangename en vrolijke melodieën heeft dit instrument een niet weg te denken rol in het dagelijkse leven van ons dorp. Een reden te meer om er samen voor te zorgen dat de beiaard kan blijven spelen. Als u van mening bent dat de beiaardmuziek in Epe moet blijven, wordt dan Vriend van ons carillon. Vrienden betalen minimaal € 25,-- per jaar

Meer informatie? Stel gerust een vraag.

Stichting Eper Carillon
Postbus 148
8162 AC EPE

Rekening nr: NL42RABO0344 9224 72
KVK: 74884603
RSIN nummer 860061747