Activiteiten › Bezoek van de beiaardschool.

Verrast keken ze die laatste dinsdagmiddag van juni omhoog, de bezoekers van de vele terrasjes in
het centrum van Epe.
Het carillon van de Grote Kerk strooide onaangekondigd een uur lang een grote variatie aan
melodieën over het dorp. Wat bleek? Een tiental studenten van de Nederlandse Beiaardschool
(onderdeel van het Utrechts Conservatorium) uit Amersfoort had Epe gekozen als één van de drie
plaatsen waar men het studiejaar afsloot door de plaatselijke beiaard te bespelen. Dit is onderdeel
van de traditie waarbij men, als afsluiting van het leerjaar, onbekende instrumenten gaat bespelen.
Na die dag eerst het carillon in Kampen en vervolgens dat van Hasselt te bespelen was als afsluiting
van de dag dat van Epe aan de beurt. Ongetwijfeld was de aanwezigheid onder de studenten van de
vaste bespeler van het Eper carillon, Maurits Bunt, hier aanleiding toe. De studenten reageerden, na
een eerste gewenning aan het voor eenieder onbekende instrument, heel enthousiast over de klank
en de mogelijkheden van het Eper carillon. En passant hadden de toehoorders ook nog de primeur
van de eerste bespeling door twee vrouwelijke beiaardiers.
Klaas Mors
Bezoek beiaardschool